2016 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. NOTERLERİ PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI

2016 YILI FAALİYET RAPORU

 

- Emeklilik fon işletim sistemine ve kredi yönetmeliğine uygun olarak 6 üyeye kredi ödemesi; 35.098.18TL. (Otuzbeşbindoksansekizliraonsekizkuruş) yapılmıştır.

-17 Haziran 2016 tarihinde Noter, Noter Personelleri ve ailelerine İftar yemeği düzenlenmiştir.
-2016 Yılı içerisinde 29 kişi üyeliğe kabulü yapılmıştır.

-2016 Yılı üyelerine kimlik ve kabul yazıları düzenlenmiştir.

- 2016 Yılı Bireysel Emeklilik Sistemine geçen 22 kişi adına, Vakıf Emeklilik A.Ş.’ne  211.871,42TL.(İkiyüzonbirbinsekizyüzyetmişbirlirakırkikikuruş)  aktarılmıştır.

-2016 Yılı  içerisinde Vakıf üyeliğinden ayrılan 53 üyeye Vakıf senedi hükümlerine göre nema  ödemeleri; 195.018.79 TL. (Yüzdoksanbeşbinonsekizlirayetmişdokuzkuruş) yapılmıştır.

-2016 Yılı Emekli üyelerine Şilt ve belgeler düzenlenmiştir.

- Yıl içerisinde bağış kabulleri yapılmıştır.


 

                                            YÖNETİM KURULU

Okunma 20 defaBülbülderesi Caddesi No:26/9 Küçükesat/Ankara Tel:0312.4341479 Faks:0312.4343589