2017 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. NOTERLERİ PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI

2017 YILI FAALİYET RAPORU

 

- Emeklilik fon işletim sistemine ve kredi yönetmeliğine uygun olarak 6 üyeye kredi ödemesi; 60.985.55 TL. (Altmışbindokuzbinyüzseksenbeşliraellibeşkuruş) yapılmıştır.

- 20 Haziran 2017 tarihinde Noter, Noter Personelleri ve ailelerine İftar yemeği düzenlenmiş olup; birlik ve beraberlik sağlanmıştır.

-2017 Yılı içerisinde 61 kişi kabulü yapılmıştır.

-2017 Yılı üyelerine kimlik ve kabul yazıları düzenlenmiştir.


- 2017 Yılı Bireysel Emeklilik Sistemine geçen üyeler adına   163.196.94.TL.(Yüzaltmışüçbinyüzdoksanaltıliradoksandörtkuruş) aktarılmıştır.

-2017 Yılı  içerisinde Vakıf üyeliğinden ayrılan 44 üyeye Vakıf senedi hükümlerine göre nema  ödemeleri; 122.352.10 TL. (Yüzyirmiikibinüçyüzelliikiliraonkuruş) yapılmıştır.

-2017 Yılı Emekli üyelerine Şilt ve belgeler düzenlenmiştir.

- Yıl içerisinde 24.043.72.TL. (Yirmidörtbinkırküçlirayetmişikikuruş) bağış kabulleri yapılmıştır.


 

                                            YÖNETİM KURULU

Okunma 23 defaBülbülderesi Caddesi No:26/9 Küçükesat/Ankara Tel:0312.4341479 Faks:0312.4343589